ΑΦΟΙ ΑΛΩΠΟΥΔΗ Ο.Ε.

Aρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου-Mεταλλικές κατασκευές

Ελληνικά

Σήμανση CE

Η Εταιρία μας, έχοντας εγκαταστήσει Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής (FPC=Factory Production Control), εγκεκριμένου από την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου στους κατασκευαστές κουφωμάτων, αποδεικνύει την απόλυτη συμμόρφωσή της προς όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις για την ορθή κατασκευή και τοποθέτηση των προϊόντων της, διατηρώντας την ποιότητα των υπηρεσιών της προς τους πελάτες της.